Najčešće postavljana pitanja

Ovde možete pronaći odgovore na najčešće postavljana pitanja.

1. Da li vrtić „Zemlja čuda” podleže subvencijama?

Da, PU „Zemlja čuda” je akreditovana predškolska ustanova od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i podleže subvencijama grada Beograda.

2. Ko ima pravo na subvenciju?

Pravo na subvenciju imaju roditelji dece koji su državljani Republike Srbije i prijavljeni su na teritoriji grada Beograda, a njihovo dete nije dobilo mesto u državnom vrtiću.

3. Da li vrtić „Zemlja čuda” organizuje čuvanje dece i vikendom?

U PU „Zemlja čuda” postoji mogućnost organizovanja čuvanja dece i vikendom za sve roditelje koji rade vikendom ili iz drugih razloga ne mogu da budu sa svojom decom. Pored čuvanja dece vikendom, PU „Zemlja čuda” organizuje i čuvanje dece noću.

4. Kada se upisuje u vrtić i šta je potrebno od dokumentacije?

Upis u PU „Zemlja čuda” moguć je cele godine, a prilikom upisa potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih, potvrdu pedijatra da je dete zdravo, kao i kopiju kartona vakcinacije.

O nama

Predškolska ustanova „Zemlja čuda” je privatna ustanova čiji je program akreditovan i odobren od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Zemlja čuda - Zemun

Borhesova 21, Altina, 11080 Zemun

Dečija zemlja čuda - Novi Beograd

Klare Cetkin 7, 11070 Novi Beograd