Upis i subvencije

Cena kao u državnom vrtiću!

Upis 2021/2022

Upis dece u PU „Zemlja Čuda“ se vrši tokom cele godine!

Prilikom uključenja Vašeg deteta u kolektiv našeg vrtića potrebno je dostaviti sledeća dokumenta: 1) potvrda pedijatra da je dete zdravo, 2) kopija kartona vakcinacije, 3) izvod iz matične knjige rođenih.

Cena kao u državnom vrtiću!

Subvencije

PU Zemlja Čuda je akreditovana predškolska ustanova od strane Ministarstva Prosvete, Nauke i Tehnološkog Razvoja i podleže subvencijama, tj naknadi dela troškova prema roditeljima. Pravo na subvenciju imaju:

  • Roditelji koji su državljani Republike Srbije
  • Roditelji dece prijavljeni na teritoriji grada Beograda
  • Roditelji čije dete ne bude dobilo mesto u državnom vrtiću

Sa potvrdom da dete nije upisano u državni vrtić u privatnu predškolsku ustanovu Zemlja Čuda i potpisuju ugovor o boravku deteta prema tržišnim uslovima po kojim ustanova posluje.

Subvencija se isplaćuje svakog meseca iz budžeta grada Beograda na lični račun roditelja prema rešenju koje roditelj bude dobio.

Dokumenta potrebna za subvenciju

  • Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu (može se naći na sajtu sekretarijata za obrazovanje ili u PU „Zemlja Čuda“
  • Originalnu potvrdu državne predškolske ustanove čiji je osnivač Grad Beograd da dete nije primljeno zbog nedovoljnog kapaciteta, tj da je odbijeno prilikom upisa u državni vrtić
  • Fotokopija uverenja o državljanstvu Republike Srbije podnosioca zahteva
  • Fotokopija lične karte podnosioca zahteva osnosno potvrda o stalnom nastanjenju na teritoriji Grada Beograda ili potvrdu komesarijata za izbegla i raseljena lica koja imaju boravište na teritoriji Grada Beograda
  • Kopija ugovora sa privatnom PU

O nama

Predškolska ustanova „Zemlja čuda” je privatna ustanova čiji je program akreditovan i odobren od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Zemlja čuda - Zemun

Borhesova 21, Altina, 11080 Zemun

Dečija zemlja čuda - Novi Beograd

Klare Cetkin 7, 11070 Novi Beograd